فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

کشف ضریح یونس

سایت تفریحی فرداها:فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

فیلم کشف ضریح یونس نبی در تونل های داعش

بخش هایی از ضریح حضرت یونس در تونل های داعش کشف شد در این فیلم که توسط اعضای گروه تروریستی داعش به تصویر کشیده شده است قسمت هایی از ضریح به همراه دیگر آثار به جا مانده از این بقایا به چشم می خورد.

سایت تفریحی فرداها